Vzor - odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Vzor - odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Prosím informujte nás o Vašem zájmu odstoupit. Stačí emailem  info@lopstyle.cz nebo telefonicky či SMS na 728 463 865 Děkujeme.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Martin Nosek, Janského 103, 155 00 Praha 5

Oznamuji, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží 

……………………………………………………….………………………………………..

- objednáno dne: ………………..……………………………………………………

- Jméno a příjmení kupujícího …………………………………….

- Adresa kupujícího ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Číslo prodejního dokladu/objednávky : …………………………………………………………………... 

Kupní cena má být vrácena:

na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Datum a podpis kupujícího

……………………………………………..